Är CoolSculpting Elite bättre än traditionell CoolSculpting?

I takt med att CoolSculpting fortsätter att växa i popularitet som en metod för att ”skulptera kroppen”, uppstår frågor kring dess effektivitet och säkerhet. Denna icke-kirurgiska fettfrysning använder kontrollerad kyla för att ta bort fettceller, vilket har resulterat i miljontals genomförda coolsculpting-behandlingar världen över. Mycket av dess framgång kan kopplas till FDA-godkännandet som en pålitlig procedur för att reducera fettdepåer. Men med rapporter om komplikationer som paradoxal fetthyperplasi (PAH) blir klienternas behov av professionell konsultation och en genomtänkt behandlingsplan tydligare än någonsin.

För att minimera risken och maximera resultaten eftersträvar experter att CoolSculpting och dess nyare version, CoolSculpting Elite, endast utförs av kliniker med hög standard och medicinsk kompetens. En grundlig förståelse för den behandlade individens unika kroppskonstitution och förväntningar måste tas i åtanke. Detta inkluderar en medvetenhet om eventuella bieffekter och hur man bäst hanterar dem.

Nyckelpunkter

 • FDA-godkänd metod för fettfrysning utan behov av kirurgiskt ingrepp.
 • Konsultation och behandlingsplan är avgörande för en säker och effektiv CoolSculpting-behandling.
 • Medvetenhet om möjliga komplikationer såsom PAH är nödvändig före behandlingsstart.
 • Det är viktigt att CoolSculpting utförs av medicinskt utbildad personal.
 • Tillkomsten av CoolSculpting Elite kan innebära en ännu effektivare behandling.
 • En grundlig förståelse för hur fettceller och behandlade områden reagerar på fettfrysning krävs.
 • Vikten av att välja rätt klinik för att hantera risker och förväntningar är central.

Vad är CoolSculpting och CoolSculpting Elite?

Fettfrysning med CoolSculpting har revolutionerat konceptet av kroppskonturering genom icke-kirurgiska ingrepp. Denna teknik, som är den enda av sitt slag godkänd av den amerikanska motsvarigheten till FDA, utnyttjar principen om cryolipolys för att sänka temperaturen på fettansamlingar till en nivå där fettcellerna inte kan överleva. Genom att leverera kontrollerad kyla specifikt till dessa områden, skapas en naturlig elimineringsprocess av fettcellen utan att störa andra vävnader.

Kvinnas armar före och efter coolsculpting behandling
Dessa patienter är avbildade före (övre) och efter (nedre) CoolSculpting behandling av överarmar.

Vad är traditionell CoolSculpting?

Traditionell CoolSculpting är en ledande metod inom fettfrysning i Stockholm och runtom i världen. Processen börjar med att en gelplatta och applikator appliceras på önskat område exempelvis kärlekshandtag. Sedan utsätts fettcellerna för kontrollerad kyla och behandlingen pågår i ungefär en timme per område. Fettcellerna skadas av kylan och dör därefter naturligt, vilket resulterar i att kroppen gradvis reducerar fettlagret. Denna icke-kirurgiska procedur utlovar minimal återhämtning och anses som ett säkrare alternativ till traditionell fettsugning för dem som vill undvika operation.

Funktioner och innovationer hos CoolSculpting Elite

CoolSculpting Elite representerar nästa generations teknik inom fettfrysning. Med förbättringar i applikatorernas design och förmågan att behandla flera områden samtidigt, ger denna innovation en snabbare och mer omfattande behandling. Elite-modellen antas öka effektiviteten i att målrikta flera fettansamlingar, vilket bidrar till en mer heltäckande och synlig förändring av behandlade problemområden.

 • Fettfrysning med CoolSculpting erbjuder en icke-invasiv lösning för att eliminera fettceller.
 • Traditionell CoolSculpting är väl etablerad och omtyckt för sina resultat och säkerhetsprofil.
 • CoolSculpting Elite förbättrar den redan existerande teknologin, löftet är att ge snabbare och mer märkbara resultat.
 • Behandlingarna är attraktiva alternativ till kirurgisk fettsugning, särskilt för de som söker icke-kirurgiska alternativ i Stockholm och andra städer.

Effektiviteten hos CoolSculpting i att skulptera kroppen

Med en växande efterfrågan på icke-kirurgiska behandlingsalternativ har behandling med CoolSculpting snabbt blivit en föredragen metod för många att hantera oönskade fettdepåer. Den utlovar inte bara en möjlighet att skulptera kroppen genom att rikta in sig på envisa fettdepåer, utan också en lätthet i att återgå till det vanliga livet direkt efter behandlingen. Denna process har förändrat synen på fettsugning som ett nödvändigt steg för att uppnå vissa kroppsideal.

Globalt har det genomförts miljoner coolsculpting-behandlingar, vilket illustrerar dess popularitet och acceptans som en säker och verksam metod. Det intressanta med dessa behandlingar är att de på en molekylär nivå ser till att fettceller är borta för gott. Resultatet är en reducering av fettlagrets tjocklek på de behandlade områdena, och en kroppskontur som fortsätter att förbättras under veckor och månader post-procedur.

 • Kliniska studier visar att CoolSculpting kan reducera fettlagrets tjocklek efter endast en behandling.
 • Det finns inga krav på vila eller återhämtning, vilket möjliggör att individer kan återgå till det vanliga livet direkt efter behandlingen.
 • Procedurer som CoolSculpting ses som ett alternativ till fettsugning avseende vissa typer av fettansamlingar.
 • För att uppnå bästa möjliga resultat bör individen ha realistiska förväntningar och vara i närheten av sin ideala kroppsvikt.

Även om CoolSculpting erbjuder en icke-invasiv väg till att skulptera kroppen, är det väsentligt att behandlingen utförs av certifierad och erfaren personal. Detta för att säkerställa den säkraste och mest effektiva behandlingen för att minska oönskade fettdepåer. Kliniker bör samtidigt vara transparenta med klienten om potentialen för både önskade och oönskade resultat av behandlingen.

Kvinnas mage före och efter coolsculpting
Dessa patienter är avbildade före (vänster) och efter (höger) CoolSculpting behandling av nedre delen av magen.

Risken för biverkningar och komplikationer

Medan många söker efter icke-kirurgiska metoder för att åstadkomma kroppskonturering, är det kritiskt att vara medveten om möjliga biverkningar och komplikationer som kan uppstå med behandlingar som CoolSculpting. Det är dock inte alla kliniker som betonar risken, speciellt inte när behandlingar utförs utan medicinsk kompetens. Det är här som Socialstyrelsen och andra medicinska organ spelar en viktig roll för att säkerställa att behandlingar adminstreras korrekt och ansvarsfullt.

Paradoxal fetthyperplasi (PAH) efter CoolSculpting

En av de mer allvarliga komplikationerna som kan uppstå är paradoxal fetthyperplasi, även känd som ”stick of butter”-effekten. Detta tillstånd innebär att det behandlade området sväller och blir hårdare än omkringliggande vävnad, vilket kan resultera i en ökning av volym istället för den eftersträvade minskningen. Denna biverkning är mer vanlig än vad som tidigare rapporterats, med en förekomst på cirka 1 på 138, vilket innebär att den som utför behandlingen måste ha en solid medicinsk utbildning för att både kunna identifiera och förstå hanteringen av denna komplikation.

Åtgärder vid biverkningar som ”stick of butter”-effekten

När paradoxal fetthyperplasi uppkommer är den traditionella fettsugningen den enda metoden för att åtgärda biverkningen. Detta framhäver vikten av medicinsk utbildning och förståelse för hur energi extraheras från fettceller utan att skada omkringliggande vävnad eller nerver. Patienter bör förses med ordentlig konsultation före ingreppet för att de ska förstå all potential risk samt kunna ge ett informerat samtycke. Tyvärr kan behandlingar som utförs utan adekvat medicinsk kompetens innebära ökad risk för att skada omkringliggande vävnad, vilket kan medföra ytterligare komplikationer.

Fördelar och nackdelar med CoolSculpting jämfört med traditionella metoder

När det gäller fettreducering och kroppskonturering har CoolSculpting cementerat sin position som en ledande metod för icke-kirurgiska behandlingar. Detta alternativ erbjuder personer som söker förändring en möjlighet att synbart reducera oönskat fett. Med miljoner behandlingar utförda globalt har många upplevt CoolSculptings förmåga att effektivisera deras siluett. Denna fettfrysningsbehandling passar särskilt dem som vill undvika de risker och återhämtningsperioder som associeras med kirurgiska ingrepp.

Det som särskilt utmärker CoolSculpting är att det är en naturlig process i kroppen att gradvis avlägsna de döda fettcellerna efter att applikatorn gjort sitt. Klienterna har möjlighet att boka en kostnadsfri konsultation före behandlingen för att få information om hur tekniken fungerar, vilka områden som kan behandlas och vilka resultat de kan förvänta sig. Denna öppenhet i konsultationen är avgörande för att bygga förtroende och för att säkerställa att CoolSculpting verkligen möter individens behov och förväntningar.

Trots dess popularitet och uppmärksammade resultat, är det viktigt att poängtera att som vid alla medicinska ingrepp finns nackdelar. Vid CoolSculpting kan vissa klienter uppleva svullnad och ömhet på behandlingsområdet, vilket vanligtvis är tillfälligt men kan vara obehagligt. I enstaka fall kan fler än en behandling vara nödvänlig för att uppnå önskad reducering av fettet. Kunden bör därför väga fördelarna mot potentiella biverkningar och diskutera alla bekymmer och förväntningar med en medicinskt utbildad specialist innan ingreppet.

Platt mage på kvinna

FAQ

Är CoolSculpting Elite bättre än traditionell CoolSculpting?

CoolSculpting Elite är en nyare version av den traditionella CoolSculpting-behandlingen och har flera applikatorer, vilket möjliggör behandling av fler områden samtidigt och kan ge en mer effektiv behandlingsprocess. Båda metoderna är FDA-godkända och syftar till att skulptera kroppen genom att ta bort fettceller på ett icke-kirurgiskt sätt.

Vad innebär traditionell CoolSculpting?

Traditionell CoolSculpting är en icke-kirurgisk behandlingsmetod för fettreducering. Metoden använder kontrollerad kyla för att frysa och därefter eliminera fettceller i bestämda områden på kroppen, vilket gradvis minskar fettdepåerna och skulpterar kroppen.

Vad är de nya funktionerna och innovationerna hos CoolSculpting Elite?

CoolSculpting Elite erbjuder flera nya funktioner, som en uppdaterad design av applikatorerna som kan täcka större områden och är anpassade för att bättre följa kroppens konturer. Det är också möjligt att använda flera applikatorer samtidigt, vilket minskar behandlingstiden och kan förbättra resultaten.

Hur effektiv är CoolSculpting när det kommer till att skulptera kroppen?

CoolSculpting har visat sig vara effektivt för att reducerar fettlagrets tjocklek i behandlade områden. Många patienter upplever en synbar skillnad efter sin behandlingsplan, där fettceller som behandlats är borta för gott. Resultatet kan bli ännu mer markant om behandlingen kombineras med en hälsosam livsstil.

Vilken är risken för biverkningar och komplikationer med CoolSculpting?

Även om CoolSculpting är en säker behandlingsmetod för många, finns det risker för biverkningar som svullnad, ömhet och i sällsynta fall paradoxal fetthyperplasi (PAH) där det behandlade området ökar i volym. Det är viktigt att gå till en klinik med medicinsk kompetens för att minimera dessa risker.

Hur hanteras biverkningar som ”stick of butter”-effekten efter en CoolSculpting-behandling?

”Stick of butter”-effekten, ett område med förhöjd fettansamling som kan likna formen på en osmält smörklick, kräver ibland ytterligare behandlingar med CoolSculpting eller traditionell fettsugning. Det är viktigt att diskutera eventuella biverkningar med din behandlare innan behandlingen så att en passande åtgärdsplan kan upprättas.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med CoolSculpting jämfört med traditionella metoder som fettsugning?

Fördelarna med CoolSculpting jämfört med traditionella metoder som fettsugning inkluderar att det är en icke-kirurgisk behandling med lite till ingen återhämtningstid och generellt färre risker för komplikationer. Dock, som ett icke-invasivt alternativ, kan det krävas flera behandlingssessioner för att uppnå jämförbara resultat, och vissa personer kan inte nå de önskade resultaten enbart med CoolSculpting. Läs mer här om du är intresserad av behandling med CoolSculpting i Stockholm.

HEJ!

Välkommen till Clinic N.VY Stockholm som tidigare var Narva Derma Center. Vi har gjort några förändringar i både miljö och utbud och hoppas att du som Narva Derma-kund ska känna dig bekväm med att följa med i denna förändring. Du finner utbudet under fliken priser här på hemsidan och boka gör du genom att klicka på bokningsknappen för Stockholm. Hela mars firar vi vår nyöppning med 20% rabatt på ALLA behandlingar.

Varmt välkommen till N.VY!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?